Vážení návštevníci

Motýlia záhrada bude tento rok bohužiaľ zatvorená.
O znovuotvorení vás budeme informovať.
Prajeme veľa skvelých zážitkov a tešíme sa na vás opäť.